در حال انتقال سرور

همانطور که مستحضر هستید اخیراً با مشکلات فراوانی در هنگام سفارش دادن برخورد نمودید. به همین دلیل تغییراتی در حال انجام است که اولین انها انتقال سرور گل سرخ می باشد. لذا تا شنبه صبح از پذیرفتن سفارشات جدید معذوریم. همچنین خاطر نشان می کنیم که سفارشات رسیده در موعد خود ارسال و محفوظ می باشند.

لطفاً پس از 1 روز و 5 ساعت و 10 دقیقه
مراجعه نمایید

از صبوری شما سپاسگذاریم