توجه داشته باشید بعد از دریافت سفارش اگر به هر دلیلی از خرید خود منصرف شدید فقط ظرف ۷ روز از تحویل آن، سفارش مورد نظر قابل برگشت میباشد. پس از دریافت کالای مرجوعی و اطمینان از پوشیده نشدن و آسیب ندیدن آن با شما تماس میگیریم و پس از دریافت شماره حساب مبلغ کالای مورد نظر به حسابتان واریز میگردد.


برو بالا